web statistics
Skip to main content

Privacyverklaring

Ik hou niet zo van deze formele taal maar het moet nu eenmaal.

Lovely Shawls, gevestigd aan Watermolenstraat 30, 4708AN te Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lovely Shawls,
Watermolenstraat 30
4708AN Roosendaal
Telefoon: +31 (0)165 561104
website: https://lovelyshawls.nl/

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ineke Voeten is de Functionaris Gegevensbescherming van Lovely Shawls. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lovely Shawls verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adres, postcode, woonplaats, land;
 • telefoonnummer (niet verplicht, wel handig in geval van spoed);
 • e-mail adres;
 • overige gegevens die een klant zelf verstrekt in correspondentie of per telefoon;
 • locatiegegevens;
 • IP-adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Lovely Shawls verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Ras (niet als doel, maar vanwege incidenteel opslag van door jou verstrekt beeldmateriaal bij kleur- en kledingadviezen, waardoor bijv. ras uit kan worden afgeleid).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lovely Shawls verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • afhandeling betaling;
 • het geven van kleur- en kledingadviezen aan de hand van door jou verstrekt fotomateriaal.
 • verzenden van tips, weetjes, blogs, en speciale kortingen, aanbiedingen, gratis informatie, alleen voor de ontvangers van deze nieuwsbrief. De ontvangers krijgen bovendien als eerste de nieuwe producten te zien.
 • telefonisch of e-mail contact (telefoonnummer om je zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen als er snelle actie nodig is voor je);
 • informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • afleveren van goederen en diensten;
 • de mogelijkheid bieden om een account aan te maken;
 • door middel van analyse van bezoekersgedrag van de website (profilering) verbeteren van leveren van (gepersonaliseerde) producten en diensten;
 • volgen van bezoekers over websites van derden;
 • om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lovely Shawls neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lovely Shawls) tussen zit.

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • voor algemene contacten en informeren: 24 maanden na het laatste contact;
 • voor adreslijst nieuwsbrieven: 1 maand na uitschrijving door jouzelf van de nieuwsbrief;
 • voor leveren van goederen en diensten alsmede de afhandeling van betalingen: 72 maanden na het laatste contact;
 • beeldmateriaal van door jouw verstrekt materiaal voor kleur- en kledingadviezen: 24 maanden na het laatste contact;
 • gegevens omtrent het beheer van de website alsmede analyses van bezoekers: 26 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lovely Shawls deelt alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Lovely Shawls blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lovely Shawls gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lovely Shawls gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Lovely Shawls en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lovely Shawls neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.